Politie-en veiligheidsdiensten kunnen drones gebruiken bij de handhaving van de openbare orde, recherche- en fotografieopdrachten, en bij het zoeken naar vermiste personen. De drone kan snel ingezet worden en er dient niet gewacht te worden op de helikopter van de federale politie, hierdoor kan in veel gevallen kostbare tijd gewonnen worden.

Drones kunnen vooral gebruikt worden bij grote evenementen. Vanuit de lucht is het makkelijker om een locatie, een mensenmassa, bewegingsstromen en verkeersstromen in kaart te brengen. Hij kan ook steeds meer ingezet worden om na een verkeersongeval de nodige opmetingen te doen aan de hand van fotogrammetrie. Dat bespaart de opstellers van een pv tijd bij het opmaken van een schets en het resultaat is bovendien nauwkeuriger. Fotogrammetrie kan ook gebruikt worden om onveilige verkeerspunten in kaart te brengen en te analyseren.

Daarnaast kan de drone een handig hulpmiddel zijn bij opsporingen, zowel om met de warmtegevoelige camera vermiste personen terug te vinden als in een gerechtelijk opsporingsonderzoek. De drone kan ook gebruikt worden voor allerlei foto-opdrachten waarbij luchtbeelden van nut kunnen zijn, zoals bij het ontwerpen van veiligheidsplannen. Andere toepassingen, zoals 3D-modelling van een plaats delict zijn in de toekomst ook mogelijk.