De dronetechnologie biedt wel degelijk belangrijke mogelijkheden voor spoedhulpverleners. Wanneer zich een ramp voordoet, kan het redden van levens afhankelijk zijn van de mate waarin de eerste hulpverleners erin slagen zo doeltreffend mogelijk nauwkeurige gegevens te bekomen. Drones zijn uiterst geknipt om deze cruciale en mogelijk levensreddende informatie voor de humanitaire hulpverleners in te zamelen.

Drones bij noodhulp

De toegevoegde waarde van het gebruik van drones in noodsituaties werd reeds vaak erkend binnen de humanitaire gemeenschap. Een recente studie van de Swiss Foundation for Mine Action (FSD) toont aan dat de meerderheid van de professionele humanitaire hulpverleners positief staat tegenover het gebruik van drones bij humanitaire noodhulpoperaties.

Drones bieden immers veel voordelen die de hele humanitaire gemeenschap ten goede kunnen komen. Met hun afstandsbediening en camera’s met hoge resolutie kunnen drones op relatief korte tijd grote gebieden scannen, registreren en in kaart brengen. Daardoor krijgen hulpverleners de mogelijkheid de schade na een natuurramp in te schatten en te bepalen welke gebieden het meest behoefte hebben aan hulp.

Toekomstige uitdagingen

Ondanks het toenemend gebruik van drones bij humanitaire hulp staat de toepassing ervan nog voor serieuze uitdagingen. Zo beschikken de meeste hulpverleners niet over de nodige ervaring of zijn ze onvoldoende opgeleid om met drones te werken.
Hierin kan BAFA een sleutelrol spelen als ervaren opleidingscentrum.