Een gedetailleerd en meetbaar zicht op je project én de omgeving. Met een orthofoto geniet je van een precies 3D-luchtbeeld met alle geometrische details. Van materiaal tot hoogte, van ondergrond tot visualisatie. Een orthofoto is tot op 3 centimeter nauwkeurig en is een ideale aanvulling op de klassieke landmeting. Zeker als studiebureau, (tuin)architect of overheid.

De drone vliegt een vooraf gedefinieerde route en maakt overlappende foto’s van het te meten gebied. Op deze manier worden gegevens gegenereerd voor hoge resolutie en hoognauwkeurige orthografieën, 3D-modellen en puntenwolken. Zandhopen, stortplaatsen, steengroeven, mijnsites, landbouwgrond, … worden nauwkeurig gemeten en in kaart gebracht. De verzamelde informatie zal worden gebruikt voor volumeberekening, projectplanning (bijv. Wegenwerken, rioolwerkzaamheden, enz.). Orthopicturen die op verschillende tijdstippen worden genomen, worden vergeleken en laten de voortgang van een project zien.