Specialisatieopleiding fotogrammetrie

Wat is fotogrammetrie?
(Aero)fotogrammetrie of triangulatie is een techniek die gebruikt wordt om vanuit drone RGB foto opname of LiDar een 2D of 3D model te creeëren. Na verwerking kan op deze 2D of 3D modellen metingen of interpretaties uitgevoerd worden. Deze metingen omvatten o.a afstanden, oppervlakten of volumes. Men kan deze techniek toepassen op informatiebeelden zichtbaar voor het menselijk oog maar verder ook op infraroodbeelden en informatie verworven door gebruik van LiDarsystemen. Hieruit kunnen bijvoorbeeld terreinmodellen (DTM) of kaarten worden opgemaakt. Deze informatie kan van zeer grote waarde zijn voor landmeters, architecten, onderzoekers, overheden, etc.


Opleidingsinstelling
BAFA heeft door de jaren heen al heel wat expertise opgebouwd in het schrijven en geven van cursussen voor zowel bemande als onbemande luchtvaartopleidingen.
Naast deze hoofdactiviteit als opleidingscentrum zijn we exclusieve partner van inspectie- en certificeringsbureau SGS bij het uitvoeren van inspecties voor de meest uiteenlopende opdrachten en objecten.
Deze opgebouwde expertise – samen met de inbreng van verscheidene vakexperten – vormt de basis voor onze nieuwe cursus: fotogrammetrie.

Door de grote vraag van cursisten naar vervolgopleidingen – na de klasse 1 of klasse 2 piloot-opleiding – zagen we de nood aan een opleiding die niet enkel voldoet aan de vraag van/naar piloten maar ook aan specifieke toepassingen voor de industrie en het bedrijfsleven in het algemeen.

Hierbij was fotogrammetrie veruit de meest gevraagde vorming. De toepassingen met deze manier van beeldverwerking zijn eindeloos en bieden een onwaarschijnlijke meerwaarde bij diverse projecten.

De opleiding

De cursus is gericht op mensen die reeds in het bezit zijn van een bevoegdverklaring klasse 1 of attest klasse 2. We beperken ons niet tot een louter theoretische uiteenzetting maar bieden een combinatie van de nodige theorie met aansluitend een volledige praktische uit- en verwerking. De bedoeling is dan ook dat we cursisten voorbereiden om
een opdracht volledig zelfstandig te kunnen uitvoeren. (van missieaanvraag tot rapportering).

Cursisten krijgen op het einde van de opleiding (na dag 3) een eindwerk mee om zelfstandig een missie uit te voeren.

Indeling van de opleiding (3 dagen)

Dag 1: Theorie

 1. Basisprincipes van fotogrammetrie
 2. Verschillende softwaretoepassingen (Agisoft, Bentley, Pix4D, open source toepassingen)
 3. Kennismaking en gebruik van Pix4D
 4. Het omzetten van 3d punten uit foto’s 
 5. Georeferentie en nauwkeurigheid van het 2d- en 3d model 
 6. Bewerken van 3d puntenwolk en 3d mesh (basis)
 7. Meten van coördinaten, lijnen, oppervlakken en volumes 
 8. Gebruik van de Pix4D Cloud en Capture app

Dag 2: Data capture (op locatie)

 1. Visuele inspectie van te inspecteren object/plaats
 2. Planning van de vluchtuitvoering
 3. Controle van RPAS
 4. Setup van het RPAS
 5. Vluchtuitvoering met datacapture
 6. Controle beeldkwaliteit
 7. Afronding van de missie

Dag 3: Praktische verwerking

 1. opstarten en downloaden gratis versie Pix4D mapper
 2. organisatie na datacaptatie
 3. verwerken in de praktijk
 4. beoordeling resultaten
 5. meten van coördinaten, lijnen, oppervlakken en volumes in de praktijk
 6. finetuning
 7. extra
 8. toekennen log-in partnerhub (communicatietool voor eindwerk)

Deze opleiding komt in aanmerking voor het gebruik van de KMOportefeuille voor zelfstandigen.