Specific Operations Risk Assessment (SORA) 

Inleiding 

De nieuwe Europese regelgeving komt met rasse schreden dichterbij. Op 1 juli 2020 gaat de nieuwe regelgeving van kracht en vervalt het huidige Koninklijk Besluit. De regels binnen de OPEN categorie van de nieuwe wetgeving zorgen voor een flexibilisering van drone operaties. Vele professionele drones en -toepassingen zullen echter niet onder deze OPEN-categorie vallen maar deel uitmaken van de SPECIFIC categorie. De Europese regels die vooropgesteld worden binnen de SPECIFIC categorie vereisen een risicobeheersingsproces (Risk Based Analysis). Deze risico-inschatting en beheersing zal gebaseerd worden op het SORA principe. Uitvoeringsvergunningen (vliegvergunningen) zullen aan een exploitant worden toegekend op basis van een standaardscenario STS (gebaseerd op de SORA-methode) of op een zelf uitgewerkte SORA-analyse voor opdrachten die buiten een standaardscenario vallen.

Wil je uitgebreid voorbereid worden op het vliegen in de SPECIFIC categorie en dit met een optimale tijdsinvestering dan is de cursus SORA (Specific Operations Risk Assessment) een must!

Inhoud

De inhoud van de opleiding is opgesplitst in drie delen:

Deel 1

Hierin bespreken we de laatste stand van zaken rond de aankomende Europese regelgeving en maken we een duidelijk onderscheid tussen de verschillende categoriën waarin gevlogen kan worden. De OPEN, SPECIFIC en CERTIFIED categorie. Daar de cursus gericht is op de Specific categorie zal deze ook het sterkst aan bod komen.

Deel 2

Dit onderdeel van de cursus sluit aan op het hoofdtopic van deel 1. De nieuwe regelgeving telt heel wat annexen en verwijsdocumenten. Om grondig te kunnen werken is het noodzakelijk om het juiste referentiemateriaal voorhanden te hebben. BAFA voorziet tijdens de cursus een duidelijke opsplitsing met verwijzing naar de juiste documenten. Dit bespaart u heel wat tijd bij de start van de nieuwe procedures binnen de SPECIFIC categorie en het zelf uitvoeren van een SORA-analyse.

We bespreken de filosofie achter de SORA-methode en ontleden de verschillende stappen die doorlopen moeten worden om tot een kwalitatieve risico-inschatting te komen. 

In de laatste fase van dit deel bespreken we de nodige acties die genomen moeten worden om het verkregen risico te gaan inperken. Deze stap is uitermate belangrijk daar deze beheersingsmaatregelen ervoor zullen zorgen dat een vlucht alsnog gunstig kan gevalideerd worden.

Deel 3

In deel 3 zetten we de theorie om in praktijk. We analyseren een uitgevoerde vlucht die reeds een SORA-analyse onderging. Deze case study is zodanig opgebouwd dat de deelnemer later heel gemakkelijk dezelfde stappen kan doorlopen om ook zijn of haar operatie te toetsen aan de SORA-methode.

Praktisch

De bovenvermelde opleiding omvat één volledige dag (09:00 – 18:00) en zal plaatsvinden in onze leslokalen op de luchthaven van Deurne (Luchthavenlei 1 te Deurne). Het inschrijvingsgeld voor de cursus bedraagt 450,00 euro excl. btw).

Dit inschrijvingsgeld omvat:

  • nodige info voor aanmelding;
  • 1 daagse opleiding;
  • referentiemateriaal;
  • middagmaal; 

De kwaliteit van de cursus is gevalideerd door VLAIO en wordt gesubsidieerd via de kmo-portefeuille.