Specific Operations Risk Assessment (SORA) 

Inleiding 

De regels binnen de OPEN categorie van de nieuwe wetgeving zorgen voor een flexibilisering van drone operaties. Vele professionele drones en -toepassingen zullen echter niet onder deze OPEN-categorie vallen maar deel uitmaken van de SPECIFIC categorie. De Europese regels die vooropgesteld worden binnen de SPECIFIC categorie vereisen een risicobeheersingsproces (Risk Based Analysis). Deze risico-inschatting en beheersing zal gebaseerd worden op het SORA principe. Uitvoeringsvergunningen (vliegvergunningen) zullen aan een exploitant worden toegekend op basis van een standaardscenario STS (gebaseerd op de SORA-methode) of op een zelf uitgewerkte SORA-analyse voor opdrachten die buiten een standaardscenario vallen.

Wil je uitgebreid voorbereid worden op het vliegen in de SPECIFIC categorie en dit met een optimale tijdsinvestering dan is de cursus SORA (Specific Operations Risk Assessment) een must!

Inhoud

De inhoud van de opleiding is opgesplitst in twee delen:

Deel 1

De nieuwe regelgeving telt heel wat annexen en verwijsdocumenten. Om grondig te kunnen werken is het noodzakelijk om het juiste referentiemateriaal voorhanden te hebben. BAFA voorziet tijdens de cursus een duidelijke opsplitsing met verwijzing naar de juiste documenten. Dit bespaart u heel wat tijd bij de start van de nieuwe procedures binnen de SPECIFIC categorie en het zelf uitvoeren van een SORA-analyse.

We bespreken de filosofie achter de SORA-methode en ontleden de verschillende stappen die doorlopen moeten worden om tot een kwalitatieve risico-inschatting te komen. 

In de laatste fase van dit deel bespreken we de nodige acties die genomen moeten worden om het verkregen risico te gaan inperken. Deze stap is uitermate belangrijk daar deze beheersingsmaatregelen ervoor zullen zorgen dat een vlucht alsnog gunstig kan gevalideerd worden.

Deel 2

Deze case study is zodanig opgebouwd dat de deelnemer later heel gemakkelijk dezelfde stappen kan doorlopen om ook zijn of haar operatie te toetsen aan de SORA-methode.

Praktisch

De bovenvermelde opleiding omvat één volledige dag (09:00 – 18:00) en zal plaatsvinden in onze leslokalen op de luchthaven van Deurne (Luchthavenlei 1 te Deurne). Het inschrijvingsgeld voor de cursus bedraagt 450,00 euro excl. btw).

Dit inschrijvingsgeld omvat:

  • nodige info voor aanmelding;
  • 1 daagse opleiding;
  • referentiemateriaal;
  • middagmaal; 

De kwaliteit van de cursus is gevalideerd door VLAIO en wordt gesubsidieerd via de kmo-portefeuille.