Na de theoretische opleiding volgt de praktische opleiding (16 u), die gespreid wordt over 2 dagen (09:00 – 18:00).

De planning van de praktische opleidingsdagen wordt opgemaakt in samenspraak met de studenten.

De eerste dag van de praktische opleiding wordt georganiseerd in de drone-cage bij BAFA. Er wordt getraind op procedures en het gebruik van checklists. Aansluitend komen de door de overheid opgelegde oefeningen aan bod. Hiervoor worden de Blade nano QX en de DJI phantom 3 professional/advanced ingezet. Om een persoonlijke aanpak en optimaal oefenrendement te garanderen wordt elke sessie beperkt tot maximum 3 cursisten.

De tweede dag van de praktische opleiding wordt outdoor georganiseerd op een oefenveld in Ternat. Hier herhalen we de oefeningen zoals uitgevoerd in de drone-cage maar dan met omgevingsfactoren zoals wind, regen en zon. Na het succesvol afleggen van de basisoefeningen worden 5 missies aan de studenten voorgelegd. Deze missies zijn ontwikkeld om de aangeleerde vaardigheden en de mogelijkheden van de toestellen om te zetten in de praktijk. Deze missies worden samen met de instructeur van start tot finish doorlopen. De trainingsdag op het oefenveld is afhankelijk van de weersomstandigheden.

De verantwoordelijke instructeurs contacteren de leerlingen s’morgens vroeg om de weersomstandigheden te evalueren. Hier wordt een maximum van 4 personen per sessie gehanteerd.

Het praktisch examen wordt georganiseerd door het Bestuur der Luchtvaart. Na een geslaagde praktische opleiding wordt er een examinator aan de cursist toegewezen waarmee hij een examenmoment afspreekt. Het praktisch examen bestaat uit 20 vragen gebaseerd op de specifieke RPAS-kennis die in de theorieles aan bod is gekomen. Na het succesvol afleggen van deze vragen volgt de praktische proef. Hierbij moet de student tonen dat hij de opgelegde oefeningen kan vliegen en daarbij de wetgeving en de veiligheidsprocedures in acht neemt. Indien geslaagd, krijgt de kandidaat een attest mee om zijn licentie bij het Bestuur der Luchtvaart te gaan opvragen.