Instructeursopleiding

Na de basisopleiding die leidt tot het behalen van een Remote Pilot License (RPL), biedt BAFA houders van een RPL de mogelijkheid tot het behalen van een instructeurskwalificatie.

De bedoeling van deze cursus is om kandidaten op een gestructureerde manier kennis over te brengen.

Toelatingsvoorwaarden:

1. 100 vlieguren ervaring op type waarop u bevoegd wil verklaard worden.
2. Pre-entry check (praktijk + theorie)

Opleiding:

Theorie:

De opleiding wordt door BAFA gegeven, omvat 25 uur theoretische instructie, is door het Bestuur der Luchtvaart goedgekeurd en in lijn met de cursus instructietechniek zoals bedoeld in FCL.930.FI, b), 1) van de verordening (EU) nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad”.

Praktijk:

  • 1 stage-les van 2u over een RPAS gerelateerd onderwerp
  • 1 observatiedag drone-cage
  • 1 observatiedag outdoor training
  • 1 stagedag drone-cage
  • 1 stagedag outdoor training

Examen:

Het examen wordt afgenomen door de senior examiner, aangesteld door het DGLV en omvat volgende onderdelen:

  • Long briefing ( 45′ theorie-les)
  • Short briefing ( 10′ theorie-les)
  • Praktische proef 

Bevoegdverklaring Instructeur:

Na het vervolledigen van bovenstaand programma bekomt de kandidaat een bevoegdverklaring “Instructeur” op een bepaald type (R-A-S) uitgereikt door het DGLV.