Privacy-vriendelijk innoveren en opereren met drones.

Technologische innovaties, waaronder drones, zorgen voor een toenemende verzameling van persoonsgebonden data, creëren nieuwe vormen van gegevensverwerking en verhogen de snelheid waarmee data kan verwerkt en gebruikt worden.

Voorbeelden zijn gezichtsherkenning, geo-localisatie, permanente gezondheidsmonitoring, domotica in de woning op basis van gedragspatronen van haar bewoners, identificatie op basis van biometrie, dataverzameling met behulp van slimme objecten, enz.

Dergelijke innovaties zorgen enerzijds voor geweldige opportuniteiten, maar anderzijds ook voor een toenemende maatschappelijke alertheid en bezorgdheid met betrekking tot het schenden van de privacy. De opleiding vertrekt vanuit de overtuiging en ervaring dat een goede privacy-aanpak een krachtig instrument is om maatschappelijk verantwoord te innoveren én je positief te onderscheiden op de markt.  

Drones kennen een toenemende populariteit binnen de particuliere en bedrijfswereld door hun lage aankoopkost in combinatie met hun toenemende inzetbaarheid.

Belangrijke aandachts- en risico-gebieden van drone-innovaties en -operaties betreffen:

  • het nastreven van een gecontroleerd en veilig vliegverkeer;
  • het verhinderen en/of opsporen van onrechtmatig drone-gebruik
  • Het respecteren van de privacy.

De mogelijkheden van gegevensverzameling & -verwerking met een drone gaan verder dan enkel het nemen van luchtbeelden. Nochtans heeft privacy geen klemtoon gekregen in de huidige drone-wetgeving … Maar de Europese privacy-wetgeving (GDPR) geldt voor elke onderneming!

In de ambitie om te ‘inspireren tot privacy-vriendelijk innoveren’, biedt de praktijkgerichte opleiding drone-exploitanten in staat om op 1 dag de privacy-regelgeving te begrijpen en concreet toe te passen voor drone-operaties en -projecten.

De opleiding omvat:

  • GDPR – Introductie & kernbegrippen
  • Drones en intelligente beeldverwerking – Overzicht & mogelijkheden
  • Drone-operaties vs GDPR
  • Drone-opdrachten – GDPR verwerkersovereenkomst
  • Drone-projecten – GDPR Data Protection Assessment
  • Cases en praktische tips
  • Q&A