Klasse 1: Theorie

De opleiding is gestandaardiseerd voor zowel klasse 1a als 1b.

De theoretische opleiding is gespreid over 3 dagen telkens van 09:00 tot 18:00 en vindt plaats in de leslokalen van BAFA (Antwerpen).
De startdata van de 3-daagse sessies worden gepubliceerd op de BAFA website onder “Calendar”.

De theoretische cursus bestaat uit 2 onderdelen:

1. Algemene kennis (12u) :

Hierbij worden de algemene vakken besproken die onderdeel uitmaken van het theoretisch examen voor het Directoraat Generaal voor de Luchtvaart (DGLV) in Brussel. De inhoud van deze vakken is gebaseerd op de theoretische kennis PPL (Private Pilot License).

De gebruikte boeken zijn door BAFA geschreven en gebaseerd op de succesvolle “Karpels” boekenreeks en die, conform de Belgische richtlijnen, de dronepiloot inzicht geven i.v.m. de invloeden van de atmosfeer, de algemene luchtverkeersregels, invloeden op- en werking van het menselijk lichaam en radiocommunicatie voor luchtruimgebruikers.

Het theoretisch examen bestaat uit minstens 50 vragen (multiple choice) en omvat:

1 Luchtrecht en ATC procedures
2 Menselijke prestaties en beperkingen
3 Meteorologie
4 Communicatie 

De kandidaat dronepiloot moet ten minste 75% halen om te slagen. Indien je in het bezit bent van een geldige PPL Licentie ben je vrijgesteld van deze lessen en het examen.

2. Specifieke RPAS-kennis (12u) :

Deze specifieke kennis focust op:

1 Technologie van het luchtvaartuig
2 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy)
3 Toegepaste navigatie
4 Aerodynamica
5 Instrumentatie

BAFA zorgt voor het cursusmateriaal en geeft u toegang tot een on-line databank met +- 1100 oefenvragen ter voorbereiding op het theoretische examen in Brussel (Directoraat-Generaal Luchtvaart).