Klasse 1: Theorie

De opleiding is gestandaardiseerd voor zowel klasse 1a als 1b.

De theoretische opleiding is gespreid over 3 dagen telkens van 09:00 tot 18:00 en vindt plaats in de leslokalen van BAFA (Antwerpen).
De startdata van de 3-daagse sessies worden gepubliceerd op de BAFA website onder “Calendar”.

De theoretische cursus bestaat uit 2 onderdelen:

1. Algemene kennis (12u) :

Hierbij worden de algemene vakken besproken die onderdeel uitmaken van het theoretisch examen voor het Directoraat Generaal voor de Luchtvaart (DGLV) in Brussel. De inhoud van deze vakken is gebaseerd op de theoretische kennis PPL (Private Pilot License).

De gebruikte boeken zijn door BAFA geschreven en gebaseerd op de succesvolle “Karpels” boekenreeks en die, conform de Belgische richtlijnen, de dronepiloot inzicht geven i.v.m. de invloeden van de atmosfeer, de algemene luchtverkeersregels, invloeden op- en werking van het menselijk lichaam en radiocommunicatie voor luchtruimgebruikers.

Het theoretisch examen bestaat uit minstens 50 vragen (multiple choice) en omvat:

1 Luchtrecht en ATC procedures
2 Menselijke prestaties en beperkingen
3 Meteorologie
4 Communicatie 

De kandidaat dronepiloot moet ten minste 75% halen om te slagen. Indien je in het bezit bent van een geldige PPL Licentie ben je vrijgesteld van deze lessen en het examen.

2. Specifieke RPAS-kennis (12u) :

Deze specifieke kennis focust op:

1 Technologie van het luchtvaartuig
2 Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (privacy)
3 Toegepaste navigatie
4 Aerodynamica
5 Instrumentatie

BAFA zorgt voor het cursusmateriaal en geeft u toegang tot een online databank met +- 1100 oefenvragen ter voorbereiding op het theoretische examen in Brussel (Directoraat-Generaal Luchtvaart).

Klasse 1: Praktijk

Na de theoretische opleiding volgt de praktische opleiding (16 u), die gespreid wordt over 2 dagen (09:00 – 18:00).
De planning van de praktische opleidingsdagen wordt opgemaakt in samenspraak met de studenten.

Belangrijk : U dient in het bezit te zijn van minimum een LAPL-medische keuring alvorens u de praktische opleiding kan aanvatten.
Voor een lijst met medical examiners kan u hier klikken.

De eerste dag:

Training in de Drone-cage bij BAFA. Er wordt getraind op procedures en het gebruik van checklists. Aansluitend komen de door de overheid opgelegde oefeningen aan bod. Hiervoor worden de Blade nano QX en de DJI phantom 3/4 professional/advanced ingezet. Om een persoonlijke aanpak en optimaal oefenrendement te garanderen wordt elke sessie beperkt tot maximum 2 cursisten per instructeur.

De tweede dag:

De praktische opleiding wordt outdoor georganiseerd op een oefenveld in Ternat of Hoevenen. Hier herhalen we de oefeningen zoals uitgevoerd in de drone-cage maar dan met omgevingsfactoren zoals wind, regen en zon. Na het succesvol afleggen van de basisoefeningen worden 5 missies aan de studenten voorgelegd. Deze missies zijn ontwikkeld om de aangeleerde vaardigheden en de mogelijkheden van de toestellen om te zetten in de praktijk. Deze missies worden samen met de instructeur van start tot finish doorlopen. De trainingsdag op het oefenveld is afhankelijk van de weersomstandigheden.

De verantwoordelijke instructeurs contacteren de leerlingen ‘s morgens vroeg om de weersomstandigheden te evalueren. Hier wordt een maximum van 2 cursisten per instructeur gehanteerd.

Het praktisch examen wordt georganiseerd door het Bestuur der Luchtvaart. Na een geslaagde praktische opleiding wordt er een examinator aan de cursist toegewezen waarmee hij een examenmoment afspreekt. Het praktisch examen bestaat uit 20 vragen gebaseerd op de specifieke RPAS-kennis die in de theorieles aan bod is gekomen. Na het succesvol afleggen van deze vragen volgt de praktische proef. Hierbij moet de student tonen dat hij de opgelegde oefeningen kan vliegen en daarbij de wetgeving en de veiligheidsprocedures in acht neemt. Indien geslaagd, krijgt de kandidaat een “aanvraagformulier tot bekomen van bevoegdverklaring” mee.
Met dit document kan de finale bevoegdverklaring met daaraan gekoppeld een type-bevoegdverklaring bekomen worden.

BAFA voorziet al het nodige trainingsmateriaal.
(Het is niet nodig uw eigen drone mee te brengen)