U-DroneFR / EN

 

U-Drone is de spin-off ontstaan uit onze Drone University, onder leiding van ervaren lijnpiloten uit de burgerluchtvaart. U-Drone biedt de beste van onze afgestudeerden de kans zich operationeel en commercieel uit te leven… voor u.
De structuur, de know-how en de Operations Manuals (van België – Nederland – Luxemburg en Frankrijk) van BAFA worden hen ter beschikking gesteld.

De spin-off is actief in 2 domeinen in de Benelux en Frankrijk:

 

Strategische samenwerking SGS en BAFA bij RPAS-inspecties

Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) – in de volksmond beter bekend als drones – veranderen de markt voor technische en andere inspecties. Met RPAS zijn onderzoeken op niet of moeilijk bereikbare plaatsen veiliger en sneller. Daarnaast levert het een schat aan digitale informatie op. Als marktleider in inspectie, analyse en certificering speelt SGS Belgium hierop in. Speciaal voor RPAS-inspecties is het een strategische samenwerking aangegaan met BAFA, de belangrijkste opleidingsorganisatie (of Approved Training Organisation in de vaktaal) voor luchtvaart in België. Met decennialange ervaring als opleidingscentrum voor beroeps- en plezierpiloten, én haar expertise in luchtvaartreglementering en -procedures is BAFA een solide partner van SGS.

Veiliger en sneller
Op grote hoogten, in afgesloten ruimten of gevaarlijke situaties, RPAS-inspecties zijn veiliger en sneller dan bemande inspecties. Zelfs in complete duisternis, in installaties of in opslagtanks doet een RPAS zijn werk. De inspecteur blijft tijdens het hele proces op een veilige afstand. Installaties hoeven vaak niet te worden stilgelegd. Camera’s en andere detectiemiddelen verzamelen vanuit de lucht zeer gedetailleerde gegevens voor eenmalige inspecties of periodieke controles om veranderingen in kaart te brengen.

Opnametechnieken voor elke onderzoeksvraag
Er zijn RPAS-technieken voor vrijwel iedere onderzoeksvraag. Visuele inspectie gebeurt met HD-camera’s die inzoomen tot in de kleinste details. Infraroodcamera’s daarentegen detecteren warmtelekken die duiden op een slechte isolatie of een kortsluiting en gevoelige sniffers dan sporen gaslekken op. Opnames met RPAS zijn zelfs zo nauwkeurig dat ze ook gebruikt worden voor volumebepaling (stockpile meting) of het in kaart brengen van grote oppervlakten (mapping).

Verzameling en rapportage van gegevens volgens de geldende regelgeving
BAFA kan in heel België over een breed gamma aan opnametechnologieën en typen RPAS beschikken. Gekwalificeerd personeel verzamelt hiermee grote hoeveelheden gegevens in hoge resolutie. Het is de expertise van SGS om al die informatie te analyseren en te vertalen naar een duidelijke, wettelijke rapportage. Zo waarborgt de samenwerking tussen BAFA en SGS het hele traject van RPAS-inspecties: van de risicoanalyse en de vergunningen voorafgaand aan de inspectie tot aan de rapportage volgens de geldende regelgeving.

Een middel, geen doel
SGS voert als wereldmarktleider op het vlak van inspectie, controle, analyse en certificering al jarenlang inspecties uit in de industrie en kent de processen door en door. Die verstoren we zo min mogelijk, terwijl we met nieuwe én traditionele technieken alle informatie verzamelen voor een gedegen onderzoek. RPAS-inspecties zijn hiervoor een prachtige methode. Geen doel, maar een middel om iedere specifieke onderzoeksvraag zo efficiënt mogelijk te beantwoorden. 

Opnames voor de:

Film
Media en journalistiek
Evenementen (o.a. Drone Racing, sportmanifestaties, concerten,…)
Immobiliën en vordering van werken
Veiligheidsdiensten – politieopdrachten
Reddingsoperaties (SAR)
Humanitaire diensten

Spoedleveringen
3D Cartografie

Onze realisaties: