Disclaimer

Correctheid van de informatie

Ben Air Flight Academy besteedt veel zorg aan de inhoud van deze website, ondanks deze inspanning is het onmogelijk garanties te verstrekken naar de correctheid van de informatie. De gebruiker moet er van bewust zijn dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan vooraf op de hoogte wordt gebracht. Ben Air Flight Academy kan op geen enkele manier aansprakelijk worden geacht voor de inhoud van deze website of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt.

Externe websites

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere websites, is Ben Air Flight Academy niet verantwoordelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere websites. Iedereen die gebruikt maakt van de links is zich ten volle bewust van het feit dat Internet materiaal bevat dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn, en erkent dat Ben Air Flight Academy geenszins in staat is toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal.

Auteursrecht

De volledig website is het exclusieve eigendom van Ben Air Flight Academy, behoudens anders vermeld. Ben Air Flight Academy geeft de bezoeker van deze website de toelating om de opgenomen gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.

Privacy

Persoonlijke gegevens die eventueel aan Ben Air Flight Academy verstrekt worden opgenomen in de database van Ben Air Flight Academy. Deze gegevens worden door Ben Air Flight Academy gebruikt voor administratieve doeleinden en gepersonaliseerde informatie-en promotiecampagnes ivm onze producten/diensten. Iedereen beschikt over een inzage-, correctie- en schrappingsrecht. Indien U van dit recht gebruik wenst te maken, kunt u contact met ons opnemen.

Klachten en/of opmerkingen

Met klachten over de site kun je altijd terecht bij de webmaster.

Allerlei

Ieder geschil met betrekking tot de Ben Air Flight Academy-site valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de Antwerpse rechtbanken bevoegd.
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Internetbrowsers zoals Internet Explorer® of Netscape Navigator® laten toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf te verwijderen. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacy

Persoonlijke gegevens, die vrijwillig zijn gegeven, mag/zal Ben Air Flight Academy gebruiken voor marketing doeleinden. Dat bafa hiervoor hubspot gebruikt om de „gebruikers” betere informatie en gerichte informatie te verschaffen en dit gebaseerd op de interesses van die bepaalde gebruiker.